MEDVEĎ
[úvod] [zoznámte sa] [preventíva] [stret

ÚVOD

        „Môj rešpekt nepredstavuje strach, aj keď som mal sto kilového macka na desať metrov, môj rešpekt predstavuje iba to, že v plnej miere budem dodržiavať pravidlá, ktoré zamedzia "prekvapenie" medveďa mojou osobou,“ povedal Samuel Hruškovic, rescue.sk team a my mu veríme. 

ZOZNÁMTE SA

        Dnes stretnúť medveďa hnedého v horách stredného a severného Slovenska nie je rarita. V roku 1975 bolo na Slovensku 430 medveďov a dnes ich je cez 1300. Ročne sa zastrelí priemerne 20 medveďov a ročný prírastok je približne 55 medveďov. Len v Tatranskom národnom parku je ich okolo 50.
Revír medveďa je od 30 do 70 km2, znamená to, že mladé jedince sú vytláčané na okraj lesa, nakoľko medvede na Slovensku sú premnožené. Preto stretnúť medveďa priamo nad dedinou, ktorá sa nachádza v spomenutej oblasti Slovenska, nie je vôbec problém.
        Medveď je plachá šelma s výborným sluchom a čuchom, no slabším zrakom. Normálne sa človeku vyhýba, no po vetre a v rovinatom teréne ho zavetrí aj na 5 kilometrovú vzdialenosť. V poslednom období však časť medveďov (asi 5 % populácie) nachádza potravu v odpadkoch okolí chát, či priamo v tatranských osadách. Tieto takzvané kontainerové medvede stratili prirodzenú plachosť a bez strachu, často za bieleho dňa, obchádzajú odpadkové koše v blízkosti ľudí.
Každé stretnutie človeka s medveďom obnáša riziko, nakoľko medveď na človeka môže zaútočiť aj bez zjavných príčin, t.j. nevieme logicky objasniť príčinu útoku.
        Najpodstatnejší faktor pre útok medveďa je prekročenie jeho únikovej vzdialenosti človekom, úniková vzdialenosť medveďa je približne 10 metrov. Znamená to, že ak človeka medveď zaregistruje na 10 a viac metrov, mal by sa vyhnúť, no ak je vzdialenosť menšia ako 10 metrov (medveď je náhle prekvapený - doslova vyplašený), je veľká pravdepodobnosť že na človeka zaútočí, nakoľko sa bude cítiť ohrozený.
        Medveď dokáže úderom tlapy zabiť dospelý hovädzí dobytok, bez problémov strhne srnu, diviaka aj jeleňa, rozláme 5 cm hrubú dosku, pribité dosky 150 milimetrovými klincami vyťahuje bez problémov, armatúru "trhá" akoby bola z drôtiku, dosiahne rýchlosť cez 60km/h, je dobrý plavec a lezec. Je to nebezpečná šelma, ktorá na rozdiel od psa, nemá vyvinutú mimiku tváre, takže je ťažké odhadnúť jej reakciu. Medveď vždy vyzerá mierumilovne, aj keď sa chystá na útok.
  

PREVENTÍVA

        Po tomto odstrašujúcom opise je nad slnko jasné, že najlepšie je nikdy medveďa nestretnúť, preto sa v tomto odstavci budeme venovať jednoduchej preventíve.

Klasickým turistom (tzv. prespávacím hikerom ;) sa odporúča:

A teraz odporúčania pre outdoorákov podľa rescue.sk (pozor, aj klasickí turisti sa môžu ocitnúť v situácii, kedy musia prenocovať v lese):  
STRET

        Základné pravidlo je nepodľahnúť panike. Bude sa to niekomu možno zdať ako nemožné, keď človek bude mať kúsok od seba medveďa. No myslite na to, že ak by ste sa mali len raz vo svojom živote zachovať chladnokrvne a zvládnuť svoj strach, tak už asi lepšiu a dôležitejšiu príležitosť nenájdete.
        Medvede majú lepší zrak ako my, ale nehybné predmety sú schopné rozoznávať iba na menšiu vzdialenosť. To znamená, že môžete zbadať medveďa, ale on Vás nemusí registrovať, ak ste napríklad išli oproti vetru a potichu. Keby ste sa bezhlavo rozbehli, medveď by Vás mohol veľmi rýchlo zaregistrovať. Ak zachováte kľud, tak sa dokážete pomaličky a potichu (medveď veľmi dobre počuje) vrátiť späť, odkiaľ ste prišli. Preto pri stretnutí s medveďom vždy okamžite zastaneme a budeme stáť absolútne bez pohnutia!!!
        V žiadnom prípade sa nesnažíme priblížiť k medveďovi, napr. kvôli lepšej fotke. Medvede nekŕmime a nehádžeme do nich žiadne predmety, resp. jedlo. Vyhýbame sa priamemu očnému kontaktu s medveďom. Zastaneme a uvidíme reakciu medveďa, buď nás neregistruje (a máme hore popísanú šancu odísť a neskôr sa stať hrdinom pivných posedení), alebo áno. Ak aj áno, ešte si to môže rozmyslieť a kým my stojíme bez pohnutia, pôjde aj on svojou cestou. Ak sa však medveď pohol smerom k Vám, už nejde o to, čo zažijete, ale o to, či prežijete.
Ak medveď na človeka útočí, tak je to vážne, ale nie beznádejné! Záleží od miesta útoku - les, lúka, strmosť svahu, od vzdialenosti medveďa od nás a pod

Máme nasledovné možnosti:

 1. 1. ľahneme si a robíme mŕtveho
  1. Treba si ľahnúť tvárou k zemi a rukami si chrániť šiju (krk), pridvihnite ramená hore a krk si čiastočne ochránite aj medzi ramenami. Alebo si ľahnite na bok, hlavu si dajte  medzi kolená a rukami si chráňte šiju - zahryznutie medveďa do krku je veľmi nebezpečné, lakte rúk majte tesne pri tele, zostaňte v kľude a hrajte mŕtveho. Treba byť pripravený na to, že medveď nás príde očuchať, resp. nás môže začať zakrývať suchým raždím (medvede si zakrývajú neskonzumované mäso). Zakrývanie môže trvať aj dlhší čas, ale už ste vyhrali, takže vzdržte! Ležte tak dlho, pokiaľ nemáte úplnú istotu, že medveď odišiel dostatočne ďaleko. Počkajte minimálne 10 až 15 minút! Ten čas sa nám bude zdať ako nekonečný, ale musíme vydržať!
   Miesto opúšťame pomaly a obozretne, najskôr opticky skontrolujeme okolie, či medveď nezostal v našej blízkosti, ak je vzduch "čistý", postavíme sa a čo možno najredším porastom a po vetre opúšťame miesto stretnutia s medveďom. Ako silno budete dávať o sebe vedieť, to už nechám na rozhodnutie každého z vás.
 1. 2. pokúsime sa mackovi utiecť
  1. 30 metrov nie je náskok pred medveďom a nepočul som, že by z 50 metrov medveď na človeka zaútočil. Ak stretneme medveďa vo veľmi prudkom svahu, môžeme sa pokúsiť ujsť pred ním behom šikmo po svahu. Musel by mať celú váhu svojho tela na jednej prednej labe, predné laby má "relatívne" slabé, preto nebude môcť utekať príliš rýchlo, ale musí sa jednať o skutočne prudký svah! V inom prípade ( útok medveďa na lúke, v lese a pod. ) bežíme a kľučkujeme, samozrejme za predpokladu, že máme pomerne slušný "náskok" pred medveďom. Medveď má slabý zorný uhol pohľadu a stratí nás. Takto pred medveďom ušiel jeden starý a skúsený horár, ktorý sa s mackom doslova zrazil v lese na mopede v zákrute cesty. Ak máme so sebou nejakú vec, napr. ruksak, za behu ho odhodíme z celej sily od seba, možno ho zaujme, čosi ako vábnička v stíhačke.
 2. 3. vylezieme na strom
  1. Ak je na blízku vhodný strom, môžeme sa pokúsiť naň vyliezť, ale ako bolo už spomenuté, medveď je dobrý lezec, preto musíme na strom vyliezť čo najvyššie, ale minimálne do výšky 5 až 6 metrov, t.j. strom musí byť dostatočne vysoký. Na strom by som osobne liezol v situácii, kedy by som mal 100% istotu, že stihnem na strom vyliezť dostatočne vysoko pred dobehnutím šelmy k stromu. Šplhajúci sa človek na strom je korisť ( resp. človek predstavuje ohrozenie ), ktorú chce medveď pacifikovať, preto človeka môže zachytiť tlapou, resp. zahryzne sa mu napr. do nohy a pod.


        Proti bezprostrednému útoku, ktorý býva prekvapujúco rýchly, sa neodporúča aktívna obrana. Naopak, odporúča sa po zvalení medveďom ostať bez pohybu. Práve pohyb može medveďa provokovať k opakovanému napadnutiu, preto sa odporúča vyčkať aj niekoľko minút pre prípad, že by medveď ostal na blízku.
Najnebezpečnejšie je, ak sa dostaneme medzi mladé a medvedicu, útok medvedice môže mať smrteľné následky pre nás, nakoľko medvedica chráni svoje potomstvo doslova na život a na smrť!
        Poučenie skončíme opäť slovami Samuela Hruškovica: „V niektorých manuáloch doporučujú v prípade že nás medveď zaregistruje, resp. sa blíži k nám, za predpokladu že medveď neútočí, pokúsiť sa ho odohnať. Doporučujú na medveďa rozprávať hlbokým a dostatočne hlasným hlasom a dať ruky nad hlavu, aby sme zväčšili svoju výšku. Neviem, neviem ... my máme iba jeden pokus a osobne by som toto nikdy neskúšal. Medveď to môže pochopiť ako náš pripravovaný útok a môže sa cítiť ohrozený, a preto zaútočí! Po mojich skúsenostiach by som sa snažil pomaličky bez rýchlych a prudkých pohybov stiahnuť do úzadia. Ak by sa mi to nedarilo a mal by som pocit že medveď začína byť nervózny ( napr. ak by "pridal do kroku" ), okamžite by som si pomaly ľahol a robil mŕtveho.“


Heslo znie: všetko podriadiť najracionálnejšiemu spôsobu ako prežiť. Vynaliezavosť, inštinkt, odvaha alebo naopak panika vedú iba k istej smrti.
 

www.utsm.szm.sk